BigMat | home of builders

SUMEGASTAV

Hrubá stavba

Home Sortiment Hrubá stavba
Kliknutím na značku zobrazíte dokumenty na stiahnutie.

Kvalitný materiál

Všetci chceme stavať a bývať za čo najmenej peňazí. Mnohí z nás stavajú rodinný dom, či riešia komplexnejšiu rekonštrukciu raz či dvakrát za život. Pri realizácii hrubej stavby je preto dôležité použiť materiál stabilnej kvality, na ktorý sa môžeme spoľahnúť.

Postav dom s rozumom

Konštrukčný systém budovy predstavuje priestorové usporiadanie nosných a nenosných prvkov a ich vzájomné spojenie tak, aby stavba ako celok bola bezpečná a trvanlivá.

 

 

 

Masívny konštrukčný systém

Výber materiálu pre zvislé nosné konštrukcie je podmienený druhom a pôdorysom stavby, predpokladaným zaťažením nosných konštrukcií a požiadavkami na tepelnoizolačné a zvukovo-izolačné vlastnosti stavby. Nosné konštrukcie môžu byť monolitné, murované  alebo montované. Najbežnejší spôsob výstavby múrov je murovanie. Konštrukcie sa vystavajú z kameňa, tehál, tvaroviek alebo kvádrov. Výber obvodového murovacieho materiálu zároveň ovplyvňuje výber, či potrebu a hrúbku dodatočnej izolácie stavby.

Na trhu sú v ponuke rôzne druhy murovacích materiálov, pričom u nás stále najpoužívanejšími sú pálené tehly a pórobetónové tvárnice. Stavať doporučujeme pomocou komplexného systému od jedného výrobcu (murivo, nosné steny, priečky, preklady, prefabrikáty atď). Okrem zjednodušenia výstavby prinášajú systémy výhody, úspory materiálu, presnosť a najmä to, že zabraňuje vzniku zmien stavebno-tepelných vlastností, ktoré vznikajú pri používaní rôznych materiálov v stavebných detailoch.

Pálená tehla

je murovací prvok s dlhou tradíciou, je z prírodných surovín, môžete ich použiť pri stavbe obvodových stien, ale aj vnútorných nosných i nenosných stien.

Pórobetónové tvárnice

sa vyrábajú buď z kremičitého piesku, vápna a cementu (biela farba), alebo zo zmesi elektrárenského popolčeka a vápna (sivá farba). Pórobetón spoľahlivo vyrovnáva vlhkosť vnútorného a vonkajšieho prostredia, je nehorľavý a zdravotne neškodný. Prednosťou je ľahká a jednoduchá opracovateľnosť.

Štiepko-cementové tvárnice

sú z prírodného materiálu na báze dreva (90 % hmotnosti tvárnic) a cementu. Polystyrénová vrstva na vonkajšej strane tvárnice zlepšuje jej tepelnoizolačné vlastnosti. Tvárnice sú duté, ukladajú na nasucho. Po uložení niekoľkých radov sa zalievajú betónom. Vytvorí sa stena s betónovým jadrom, štiepkocementovým obalom a so zateplením polystyrénom.

Drevený sortiment

Pri stavbe domu je nevyhnutné myslieť na produkty z dreva, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. Je to segment materiálov s veľmi rôznorodým použitím. Najrôznejšie druhy drevených výrobkov: rezivo na krov, strešné laty, stavebné rezivo, obkladové a doplnkové polotovary z dreva, kde dbáme na kvalitu a neustálu dostupnosť v rôznych rozmeroch.

Strešné laty sú dostupné s impregnáciou ale aj bez impregnácie. OSB dosky majú výborné mechanicko-fyzikálne vlastnosti, sú použiteľné aj vo vlhkom prostredí pri konštrukcii stien, priečok, podláh, strešných záklopov a pri realizácii mnohých ďalších konštrukcií.

 

Suchá výstavba

Vhodná pre výstavbu, prestavbu i renovácie

Pojem „suchá výstavba“ znamená také využitie materiálov a pracovných postupov na výstavbu, pri ktorej nahrádzame tradičné postupy spojené s tzv. „mokrými procesmi“ modernejšími. Je vhodná pre výstavbu, prestavbu i renovácie.

Suchá montáž šetrí čas i peniaze. Stavby a opravy klasickým spôsobom sú zdĺhavé a prácne, vyžadujú dovoz množstva stavebného materiálu a špeciálne stroje. Často vzniká veľa odpadu, ktorý treba odstrániť.

 

Sádrokartón

Sadrokartónové systémy sú alternatívou budovania priečok. Výhodami sadrokartónových stien sú:

  •     suchá, rýchla a jednoduchá montáž
  •     nízka hmotnosť, nižšie zaťaženie nosných konštrukcií
  •     variabilita
  •     úsporná tepelnoizolačná ochrana objektu
  •     zvukovoizolačné vlastnosti
  •     zvýšenie požiarnej odolnosti

Sadrokartónové obkladové dosky pozostávajú zo sadrového jadra, ktorého povrch je obalené vhodným, dostatočne pevne priľnutým kartónom. Dosky môžu byť ďalej spracované (napr. rezané, vŕtané, frézované a drážkované).

 

 

 

 

Čo brať do úvahy pri výbere materiálu hrubej stavby?

Hlavné kritériá:
cena – otázka vstupných nákladov pri výstavbe
komplexnosť systému – možnosť postaviť hrubú stavbu z jedného druhu materiálu
rýchlosť a jednoduchosť výstavby – systémy presných tvárnic, tenkovrstvých mált a lepidiel
riešenie detailov – tvarovky na riešenie rohov, vencov, parapetov a pod
úspora materiálu – otázka presnosti v rozmeroch a tvaroch

Z dlhodobého užívateľského hľadiska sú zásadné nasledovné kritériá:
pevnosť alebo únosnosť – dôležitá z hľadiska celkovej statiky stavby, ale aj z hľadiska jej životnosti
požiarna odolnosť – otázka bezpečnosti a životnosti stavby
tvarová stálosť – otázka stability tvaru a vzniku trhlín v murive
tepelnoizolačné vlastnosti a akumulačná schopnosť – energetická úspora a komfort bývania
difúzia vodných pár – otázka režimu vlhkosti v interiéri
ekológia a zdravotná neškodnosť – šetrnosť k životnému prostrediu