BigMat | home of builders

SUMEGASTAV

Kliknutím na značku zobrazíte dokumenty na stiahnutie.

Ako zabrániť energetickým stratám?

Najbežnejšou formou, ako zabrániť energetickým stratám, je použiť izoláciu. Je to dôležitá súčasť stavby, ktorou chránime stavbu pred účinkami vlhkosti, vody, chladu, tepla, hluku a otrasov. Stavby sa budujú zväčša z materiálov, ktoré sú viac alebo menej pórovité a hydroskopické, ľahko prijímajú vodu alebo vlhkosť, ktorá ich poškodzuje. Preto je nevyhnutné stavby proti účinkom vody a vlhkosti chrániť.

Tento segment materiálov s veľmi rôznorodým použitím je určený pre strechu, fasádu ale i pre technické izolačné použitie. Veľký dôraz kladieme na ich správne spolupôsobenie v konštrukciách stavby s ostatnými materiálmi.

Medzi najčastejšie používané izolácie patrí polystyrén, sklená vlna, kamenná vlna, PUR izolácia, expandovaný perlit, drevovláknitá doska, či celulóza. Do popredia sa dostávajú materiály na prírodnej báze: konope, ovčia vlna, tŕstie, slama, korok, ľan.

Druhy izolácií

Izolácia proti vode a vlhkosti

je to opatrenie, ktoré zabraňuje vnikaniu vody do stavebných konštrukcií.

Izolácia proti teplu a chladu

zabraňuje úniku tepla v zimnom období a ohrievaniu stavby v lete, teda vytvára tepelnú pohodu. Cieľom zateplenia obvodových stien je zlepšenie fyzického stavu budov, zníženie spotreby energie na vykurovanie (aspoň o 30%), vytváranie podmienok tepelnej pohody v bytoch zvýšením vnútornej povrchovej teploty, zvýšenie tepelnej zotrvačnosti stavebných konštrukcií, zamedzenie zatekania a zníženie vplyvu teplotného rozdielu pôsobiaceho na nosné konštrukcie.

Kontaktné zatepľovacie systémy

Na vytvorenie jednotlivých vrstiev sa používajú mokré procesy.
Systém je tvorený spojovacou, tepelnoizolačnou, výstužnou a povrchovou vrstvou so základným alebo egalizačným náterom. Tepelnoizolačné dosky môžu byť lepené, alebo mechanicky pripevňované, prípadne kombináciou oboch spôsobov upevnenia. Výhody kontaktného systému sú možnosť aplikácie na všetky druhy bežných stavieb,  efektívna úspora primárnej energie, odstránenie tepelných mostov, zvýšenie tepelnej pohody v interiéri zime i lete.

Otvorené zatepľovacie systémy

uplatňujú suché montážne procesy. Samostatná tepelnoizolačná vrstva sa od obkladu oddelí odvetrávanou vzduchovou medzerou. Zaťaženie od obkladu a vonkajších síl prenáša samostatná nosná konštrukcia do pôvodnej konštrukcie a podkladu. Otvorené zatepľovacie systémy sa skladajú z tepelnoizolačnej vrstvy, kotviacej a nosnej konštrukcie, odvetranej vzduchovej vrstvy a obkladu. Ďalšou výhodou otvoreného zateplenia oproti kontaktnému je účinné odvetranie fasády pri súčasnom zachovaní tepelnej izolácie.